Historia Szkoły

Budynek szkoły, początek XX w
Budynek po rozbudowie, rok 1930
Szkoła obecnie
Wirówka

Wynalezienie wirówki do ciągłego odtłuszczania mleka w osiemdziesiątych latach ubiegłego wieku pozwoliło na tworzenie mleczarstwa przemysłowego. Spowodowało to zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry mleczarskie. Zrodziło to w 1897 roku myśl o założeniu stałej szkoły mleczarskiej, a już 6 marca 1902 roku Galicyjski Wydział Krajowy we Lwowie podjął decyzję w sprawie założenia Szkoły Mleczarskiej w Rzeszowie.

Rozpoczęcie nauki w Krajowej Szkole Mleczarskiej w Rzeszowie nastąpiło 1  maja  1903  roku.

Laboratorium

W ciągu swojego istnienia szkoła była wielokrotnie reorganizowana. Początkowo kształciła w systemie kursowym kandydatów na kierowników mleczarni. W 1949 roku otwarto dwuletnie Liceum Mleczarskie, w 1951 czteroletnie Technikum Mleczarskie, a w 1952 – młodzieżową Zasadniczą Szkołę Zawodową.

W 1975 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Spożywczych.

Był to kolejny etap działalności związany z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia dla przemysłów: mięsnego, owocowo-warzywnego i drobiarskiego.
W 1984 roku patronat nad szkołą przejął Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Umożliwiło to zorganizowanie nowych, doposażonych w pomoce dydaktyczne pracowni, specjalistycznych laboratoriów i utworzenie nowych specjalności. Zarysowały się też plany dalszej rozbudowy szkoły.

W 1991 roku, po rozwiązaniu Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich, szkołę ponownie przejęło Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Nowy system gospodarki rynkowej, spadek skupu i przerobu mleka oraz zamknięcie przez Rzeszowską Spółdzielnię Mleczarską w Trzebownisku oddziału Zakładu Mleczarskiego w Rzeszowie spowodowały zmiany w profilu kształcenia. Szkoła stworzyła możliwości zdobywania wiedzy w nowych specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku.

Od stycznia 1994 roku szkołą zarządza Prezydent Miasta Rzeszowa.

Szkoła Rzeszowska jako najstarsza spośród funkcjonujących tego typu szkół w kraju szczyci się wieloma osiągnięciami i sukcesami.
Jest dumna z absolwentów, którzy w przemyśle i biznesie potwierdzają swoje dobre przygotowanie do zawodu.

Dostępność strony