TECHNIK REKLAMY

Kierunek objęty patronatem Politechniki Rzeszowskiej.

Uzyskany tytuł technika reklamy jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: j. angielski i informatyka.

TECHNIK REKLAMY – PREZENTACJA KIERUNKU

Pracownia fotograficzna

Pracownia grafiki komputerowej

Pracownia projektowania kampanii reklamowej i drukarka 3D

video
play-sharp-fill

Innowacja  „Od teorii do praktyki – podwyższenie kwalifikacji w zawodzie technik reklamy poprzez wycieczki szkoleniowe do zakładów pracy”

Jeżeli szukasz zawodu z przyszłością, to dołącz do nas!

Technik reklamy to zawód dla ludzi kreatywnych, ambitnych, otwartych na nowe wyzwania. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, lingwistyczną oraz informatyczną.Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Wybierając ten kierunek u nas nauczysz się:

 • tworzenia tekstów  i sloganów reklamowych,
 • zasad projektowania graficznego,
 • wykonywania skutecznych reklam,
 • organizowania i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • profesjonalnego wykonywania i obróbki zdjęć,
 • tworzenia filmów reklamowych i animacji komputerowych,
 • obsługi programów graficznych.

Dodatkowo oferujemy:

 • wycieczki szkoleniowe do zakładów pracy w ramach innowacji (telewizja, radio, drukarnie wielkoformatowe, agencje reklamowe),
 • praktyki zawodowe: w agencjach reklamowych, drukarniach wielkoformatowych, studiach fotograficznych, działach promocji, marketingu i reklamy.
 • wyjazdy na staż do krajów Unii Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+” (Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania, Bułgaria, Włochy, Portugalia).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Reklama to niezwykle atrakcyjna branża, w której można nieźle zarobić, w której praca jest daleka od rutyny, każdy dzień przynosi coś nowego, a człowiek wciąż się uczy i rozwija i ma okazję poznać fascynujących ludzi z wielu dziedzin.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik reklamy

ZNAJDZIE PRACĘ JAKO:

 • agent reklamowy,
 • account manager,
 • pracownik działu kreatywnego,
 • copywriter,
 • projektant grafiki,
 • pracownik działu produkcyjnego, planowania publikacji lub badań rynkowych,
 • specjalista do spraw marketingu, reklamy lub public relations.

MIEJSCA PRACY:

 • agencje reklamowe,
 • działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych,
 • działy promocji i reklamy środków masowego przekazu,
 • biura ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • media,
 • studia graficzne i fotograficzne,
 • własna działalność gospodarcza.

CO PO TECHNIKUM?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach związanych z reklamą, marketingiem, zarządzaniem, grafiką komputerową. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE SZKOŁY:

 • internat
 • specjalistyczne pracownie do kształcenia teoretycznego i praktycznego wyposażone w nowoczesne komputery z profesjonalnym oprogramowaniem graficznym, drukarkę 3D oraz ploter drukujący (fotograficzna, grafiki komputerowej, organizacji reklamy, projektowania kampanii reklamowej),
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio-video.

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

/Henry Ford/

Dostępność strony