Dokumenty szkolne

Akty prawne Szkoły


STATUT – Zespół Szkół Nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie

STATUT – Technikum nr 10 w Rzeszowie

STATUT – Szkoła Branżowa I stopnia nr 9 w Rzeszowie

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Terminy egzaminów zawodowych 

Sesja Lato 2024

Część pisemna 04.06.2024
Część praktyczna
SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach – 03.06.2024
TLO.02 Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej – 03.06.2024

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach – – 03.06.2024

HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 03.06.2024

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 03.06.2024

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań – 05 – 06.06.2024

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych – 07.06.2024

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego – 10.06.2024

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową – 13.06.2024


Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Dostępność strony