Patron szkoły

1  MAJA  2003  ROKU  NASZA  SZKOŁA  OTRZYMAŁA  IMIĘ
TADEUSZA RYLSKIEGO

Nasz Patron:

  • Ukończył studia rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
  • Od 1.03.1898 roku pracował na Wydziale Krajowym we Lwowie jako instruktor mleczarstwa.
  • W 1898 r. Wydział Krajowy wysłał go do Danii i Szwajcarii dla zapoznania z organizacją szkolnictwa mleczarskiego.
  • W 1900 r. dr Rylski zorganizował zbyt masła, a w roku 1901 został ponownie wysłany do Szwajcarii.
  • W roku 1903 został kierownikiem Krajowej Szkoły Mleczarskiej w Rzeszowie, a zarazem jej założycielem, równocześnie pełniąc obowiązki jedynego nauczyciela i administratora.
  • W roku 1908 objął kierownictwo Biura Mleczarskiego przy Wydziale Krajowym. Na tym stanowisku założył „Gazetę Mleczarską”, której był pierwszym redaktorem.
  • W 1920 roku został rektorem Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Bydgoszczy, która to szkoła została przeniesiona następnie do Cieszyna.
  • W 1936 roku został przeniesiony na emeryturę. Był delegatem Komitetu Państwowych Ocen Masła i Serów.
  • W latach 1936-1939 był kierownikiem Stacji Badania Masła we Lwowie, a następnie w Krakowie.

Dostępność strony