TECHNIK ANALITYK

INNOWACJA KOSMETOLOGIA

TECHNIK ANALITYK – PREZENTACJA KIERUNKU

video
play-sharp-fill

Kierunek objęty patronatem Politechniki Rzeszowskiej.

Uzyskany tytuł technika analityka jest honorowany na terenie całej Unii Europejskiej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych.

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: biologia, język angielski.

Jeżeli szukasz zawodu z przyszłością, to dołącz do nas!

Technik analityk to nowoczesny oraz spełniający wymagania rynku pracy zawód przyszłości, który nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rosnącą dbałość o sprawy związane, z jakością surowców oraz gotowych produktów. Należy do branży chemicznej, która jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce i od wielu lat zalicza się do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki.

U nas nauczysz się:

 • sporządzać roztwory z odczynników chemicznych i przygotowywać sprzęt laboratoryjny do badań analitycznych,
 • pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych,
 • wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
 • wykonywać badania mikrobiologiczne, bioanalityczne i środowiskowe.

Dodatkowo oferujemy:

 • praktyki zawodowe umożliwiające poznanie rzeczywistych warunków pracy, nowoczesnego sprzętu oraz metodyki badań stosowanych w wyspecjalizowanych laboratoriach (przemysłu spożywczego np.: Nestlé, Mlekovita, Bakoma; przemysłu farmaceutycznego np. Sanofi; medycznych i przyszpitalnych np. Medyk; weterynaryjnych; Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska; Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej),
 • wyjazdy na staż do krajów Unii Europejskiej w ramach programu „ERASMUS+”,
 • możliwość odbycia specjalistycznych zajęć laboratoryjnych oraz uczestnictwa w konferencjach, seminariach, wykładach i pokazach – w ramach kooperacji z uczelniami (Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Analityka jest przykładem dyscypliny naukowej, w której wykorzystywane są osiągnięcia zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i stosowanych w szeregu innych dyscyplin, takich jak: biologia, biochemia, fizyka, informatyka, elektronika, automatyka i robotyka. Rozwój chemii analitycznej oraz metod i technik analitycznych związany jest nie tylko z koniecznością ustalenia składu różnych substancji i materiałów, ale także badaniem przebiegu zjawisk i procesów, czyli określeniem zmiany składu i właściwości próbki w czasie.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk

ZNAJDZIE PRACĘ JAKO:

 • chemik,
 • laborant biochemiczny i mikrobiologiczny,
 • pracownik laboratorium,
 • technolog chemiczny, kosmetyczny,
 • kontroler jakości wyrobów przemysłowych.

MIEJSCA PRACY:

 • laboratoria przemysłowe, naukowo-badawcze, kryminalistyczne, toksykologiczne,
 • laboratoria wykonujące analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego czy spożywczego,
 • laboratoria prowadzące badania związane z ochroną środowiska,
 • laboratoriach badawcze i specjalistyczne,
 • zakłady uzdatniania wody.

CO PO TECHNIKUM?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych na kierunkach: chemia, biochemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE SZKOŁY:

 • internat,
 • baza dydaktyczna umożliwiająca uczniom prowadzenie badań (pracownia techniki laboratoryjnej i prac preparatywnych, pracownia analizy chemicznej, pracownia pomiarów technicznych i instrumentalnych, pracownia mikrobiologiczna),
 • pracownie komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem,
 • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt audio-video.

Niesamowite odkrycia chemiczne silnie wyrażają magię natury.

/Johann Wolfgang Goethe/

Dostępność strony