Regulamin

Zespół Szkół nr 3
im. Tadeusza Rylskiego
w Rzeszowie

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
(od 01.09.2020 r. do odwołania)

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN[1].

OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 2. Do biblioteki może wejść 1 osoba
 3. Obowiązkowo zakładamy maseczkę i dezynfekujemy ręce płynem antybakteryjnym znajdującym się po prawej stronie po wejściu do biblioteki.
 4. Zachowujemy odstęp i niczego nie dotykamy.
 5. Zwracając książkę podajemy numer inwentarzowy i odkładamy ją na miejsce wyznaczone przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie.
 7. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.

OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA

 1. Bibliotekarz bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.)
 3. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe – wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 4. Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.

[1] https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Dostępność strony