Kontakt


Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

TELEFON
sekretariat: 17 7483101
centrala: 17 7483100

EMAIL

sekretariat@zs3.resman.pl

NIP 8132855240, REGON 000193950

Nazwa rachunku bankowego na potrzeby działalności jednostki
Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie:

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

Bank PKO BP SA Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23
35-030 Rzeszów

  1. Wpłaty z tytułu:
    obiadów, całodziennego wyżywienia, duplikatu świadectwa, duplikatu legitymacji (dla osób uprawnionych)

Konto bankowe: 17 1020 4391 0000 6902 0187 2373

  1. Wpłaty z tytułu:
    zakwaterowania, darowizn na cele Rady Rodziców, darowizn na Fundusz Pomocy Szkole

Konto bankowe: 77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Wpłata winna zawierać dane: tytuł wpłaty, kogo wpłata dotyczy, za jaki okres.


Sekretariat czynny
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 16.00

Dyżury:

Dyrektor szkoły mgr Jadwiga Gargaś – w każdy poniedziałek od 15.00 do 16.00
Wicedyrektor mgr Agnieszka Kunicka – w każdy czwartek od 15.00 do 16.00
Wicedyrektor dr Katarzyna Nowak – w każdy wtorek od 15.00 do 16.00


Spis telefonów

NAZWA NUMER TELEFONU
Centrala/Sekretariat 17 74 83 100, 17 74 83 101
Sekretariat FAX 17 74 83 128
DYREKTOR 17 74 83 098
Płace  17 74 83 099
Z-ca dyrektora d/s dydaktycznych 17 74 83 102
Z-ca dyrektora d/s wychowawczych 17 74 83 103
Kierownik d/s szkoleń 17 74 83 103
Pokój nauczycielski 17 74 83 104
Pedagog 17 74 83 105
Biblioteka 17 74 83 106
Laboratorium 17 74 83 107
Portier 17 74 83 109
Internat – Wychowawcy 17 74 83 109
Internat – Kierownik 17 74 83 109
Internat – Intendent, Magazyn 17 74 83 111
Kadry 17 74 83 112
Kierownik gospodarczy 17 74 83 112
Pracownia gastronomiczna  17 74 83 113
Pracownia ciastkarsko-piekarska 17 74 83 115
Pracownia obsługi konsumenta 17 74 83 116
Księgowość 17 74 83 118
Portier/ II Budynek  17 74 83 119

Polityka prywatności

Dostępność strony