Kontakt


Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

TELEFON
sekretariat: 17 7483101
centrala: 17 7483100

EMAIL

sekretariat@zs3.resman.pl

NIP 8132855240, REGON 000193950

Nazwa rachunku bankowego na potrzeby działalności jednostki
Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie:

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

Bank PKO BP SA Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23
35-030 Rzeszów

  1. Wpłaty z tytułu:
    obiadów, całodziennego wyżywienia, duplikatu świadectwa, duplikatu legitymacji (dla osób uprawnionych)

Konto bankowe: 17 1020 4391 0000 6902 0187 2373

  1. Wpłaty z tytułu:
    zakwaterowania, darowizn na cele Rady Rodziców, darowizn na Fundusz Pomocy Szkole

Konto bankowe: 77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Wpłata winna zawierać dane: tytuł wpłaty, kogo wpłata dotyczy, za jaki okres.


Sekretariat czynny w sprawach uczniowskich
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00


Spis telefonów

NAZWANUMER TELEFONU
Centrala/Sekretariat177 483 100, 177 483 101
Sekretariat FAX177 483 128
DYREKTOR177 483 098
Płace 177 483 099
Z-ca dyrektora d/s dydaktycznych177 483 102
Z-ca dyrektora d/s wychowawczych177 483 103
Kierownik d/s szkoleń177 483 103
Pokój nauczycielski177 483 104
Pedagog177 483 105
Biblioteka177 483 106
Laboratorium177 483 107
Portier177 483 109
Internat – Wychowawcy177 483 109
Internat – Kierownik177 483 110
Internat – Intendent, Magazyn177 483 111
Kadry177 483 112
Kierownik gospodarczy177 483 112
Pracownia gastronomiczna 177 483 113
Pracownia ciastkarsko-piekarska177 483 115
Pracownia obsługi konsumenta177 483 116
Księgowość177 483 118
Portier/ II Budynek 177 483 119

Polityka prywatności