Kontakt


Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

TELEFON
sekretariat / centrala:

17 7483100

EMAIL

sekretariat@zs3.resman.pl

NIP 8132855240, REGON 000193950

Nazwa rachunku bankowego na potrzeby działalności jednostki
Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie:

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie
ul. Warszawska 20
35-205 Rzeszów

Bank PKO BP SA Oddział 1 w Rzeszowie
ul. 3 Maja 23
35-030 Rzeszów

  1. Wpłaty z tytułu:
    obiadów, całodziennego wyżywienia, duplikatu świadectwa, duplikatu legitymacji (dla osób uprawnionych)

Konto bankowe: 17 1020 4391 0000 6902 0187 2373

  1. Wpłaty z tytułu:
    zakwaterowania, darowizn na cele Rady Rodziców, darowizn na Fundusz Pomocy Szkole

Konto bankowe: 77 1020 4391 0000 6102 0144 9735

Wpłata powinna zawierać dane: tytuł wpłaty, kogo wpłata dotyczy, z jakiej klasy i za jaki okres.


Dyżury:

Dyrektor szkoły, dr Katarzyna Nowak  – środa, 15.00-16.00

Wicedyrektor, mgr Agnieszka Kunicka – wtorek, 15.15-16.15
Wicedyrektor, mgr Agnieszka Wisz – środa, 15.30-16.30

Spis telefonów

NAZWANUMER TELEFONU
Centrala/Sekretariat17 74 83 100, 17 74 83 101
Sekretariat FAX17 74 83 128
DYREKTOR17 74 83 102
Płace 17 74 83 099
Z-ca dyrektora d/s dydaktycznych17 74 83 098
Z-ca dyrektora d/s wychowawczych17 74 83 098
Kierownik d/s szkoleń17 74 83 103
Pokój nauczycielski17 74 83 104
Pedagog17 74 83 105
Biblioteka17 74 83 106
Laboratorium17 74 83 107
Portier17 74 83 109
Internat – Wychowawcy17 74 83 109
Internat – Kierownik17 74 83 109
Internat – Intendent, Magazyn17 74 83 111
Kadry17 74 83 112
Kierownik gospodarczy17 74 83 112
Pracownia gastronomiczna 17 74 83 113
Pracownia cukiernicza17 74 83 115
Pracownia obsługi konsumenta17 74 83 116
Księgowość17 74 83 118
Portier/ II Budynek 17 74 83 119

Polityka prywatności

Dostępność strony