Kursy

Kurs barmański – szkolenie kończące się certyfikatem ICVC (International Competence Verification Centre: certyfikat ICVC/BN 20008.19 Barman)

Kurs trwa 38 godz. edukacyjnych (ok. 4 dni), z czego większość to zajęcia praktyczne dotyczące przygotowania klasycznych drinków na bazie alkoholi oraz drinków bezalkoholowych, smoothies/ lemoniad, posługiwania się sprzętem barmańskim oraz sztuki dekoracji przygotowywanych napojów. Kurs obejmuje także zagadnienia dotyczące obsługi klienta, profesjonalnego przyjmowania zamówienia, kształcenia ważnych kompetencji społecznych i etyki zawodowej barmana oraz organizacji i optymalizacji pracy barmana.

Po ukończeniu kursu Uczestnicy, którzy zdają egzamin otrzymają certyfikat ICVC, który potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu BARMANA.

Kurs baristy (kurs I, II, III stopnia)

Kurs trwa 38 godz. edukacyjnych (ok. 4 dni), z czego większość to zajęcia praktyczne dotyczące przygotowywanie różnych rodzajów kaw, w tym: Ristretto, Americano, Coretto, Mocha, Con Panna, Cappuccino, Latte Machiato, Espresso Machiato, Irish coffee, Ice coffee, wykonywania kaw smakowych oraz warstwowych z syropami, przygotowania kaw z wykorzystaniem technik latte art., w tym tworzenia wzorów typu serce, jabłko, rosseta, dwie rossety, tulipan, Etching), a także alternatywnych metod parzenia kawy (chemex, drip, french press, aeropress).

Uczestnik kursu uczy się m.in. obsługi klienta i przyjmowania zamówień, posługuje się podstawową wiedzą na temat kaw: pochodzenie kawy i regiony jej upraw, gatunki kaw i różnice miedzy nimi, mieszanki kaw, wypalanie i przechowywanie, a także oceny kaw pod względem jakości.

Po ukończeniu kursu Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin otrzymają certyfikat, który potwierdza kompetencje Baristy I, II i III stopnia.

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem z egzaminem UDT
Do obsługi wózków widłowych należy posiadać specjalistyczne uprawnienia, które można uzyskać biorąc udział w kursie zakończonym egzaminem państwowym.
Program szkolenia obejmuje część teoretyczną, w czasie której uczestnik poznaje rodzaje, budowę, zasady prawidłowej obsługi wózka widłowego i część praktyczną obejmującą naukę jazdy i obsługi wózka widłowego.

Szkolenie kończy się egzaminem Urzędu Dozoru technicznego, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.


W szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia, które mają ukończone 18 lat.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach. Do tej pory skorzystało i nowe kwalifikacje uzyskało w nich już ponad 90 uczniów Zespołu Szkół nr 3.

Dostępność strony