Rekrutacja

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ SZKOLE?
ZOBACZ KONIECZNIE!

Oferta: https://naborpp.resman.pl/kandydat/app/offer_pg.html
Zgłoszenie kandydata: https://naborpp.resman.pl/kandydat/app/apply/index.html

Regulamin rekrutacji

Oferta edukacyjna

video

TECHNIK ANALITYK

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK REKLAMY

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: CUKIERNIK

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: KUCHARZ