Przetargi

05.07.2019 r.
Zespół Szkół nr. 3 w Rzeszowie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn.

„Remont pracowni gastronomicznej (30) Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek C”

Dokumentacja:
Zał.-nr-1-oferta-1
Zał.-nr-3-wzór-umowy
Specyfikacja-bud.C
Przedmiar.ZSS-pom_30_rev_A
SSTWiOR-B-00-OGÓLNA
SSTWiOR-B-01-ROBOTY-ROZBIÓRKOWE
SSTWiOR-B-02-TYNKI_OKŁADZINY_ŚCIENNE_ŚCIANKI_G-K
SSTWiOR-B-03-MALOWANIE
SSTWiOR-B-04-PODŁOŻA-POSADZKI
SSTWiOR-B-05-INSTALACJE-ELEKTRYCZNE


Dostępność strony