Rzeszowiskie Szkoły Zawodowe otwarte na rynek pracy Edycja 2 Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe na feriach letnich w roku szkolnym 2021/2022

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów w Zespole Szkół nr 3

w ramach projektu

pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2”

nr RPPK.09.04.00-18-0008/20-00

 

Rozpoczynamy rekrutację na staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, priorytet IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w stażach  dostępny na szkolnej stronie internetowej https://zs3.rzeszow.pl i tablicy ogłoszeń.

 Wydrukowane dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia są dostępne w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty  należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 20.04.2022  r.

 

Stażyści otrzymają zaświadczenie o odbyciu stażu (załącznik do CV), strój roboczy oraz stypendium stażowe.

Zapraszamy do udziału w tej formie kształcenia!

 

Regulamin

Załączniki do regulaminu dostępne w sekretariacie szkoły.

Dostępność strony