Aktualności

Dieta w czasach pandemii

W dniu 11.03.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie online w ramach innowacji pedagogicznej „Dietetyka”, w którym wzięły udział następujące klasy: 2 bs, 2 bg, 3 b. Warsztaty pn. „Dieta w czasach pandemii” prowadził mgr Jakub Tobiasz, pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Medycznego na kierunku Dietetyka w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej WSIiZ w Rzeszowie. Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jak ważne miejsce w prozdrowotnym stylu życia zajmuje sposób żywienia oraz kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych. Specyfika dzisiejszych czasów: siedzący tryb życia, zaburzenia trybu dnia, utrata poczucia czasu, inny sposób robienia zakupów oraz wzrost napięcia i stresu sprzyjają nieprawidłowemu żywieniu. Zajęcia te poszerzyły wiedzę, umiejętności oraz utwierdziły uczniów w przekonaniu, że każdy z nas ma ogromny wpływ na swoje zdrowie i jako przyszli żywieniowcy musimy podejmować działania propagujące racjonalne odżywianie się.

Autorki innowacji: Agnieszka Wójcik, Małgorzata Pabjańska

Dostępność strony