Aktualności

Etap szkolny II edycji „Olimpiady Umiejętności Hotelarskich”

W dniu 25.10.2023 r. odbył się etap szkolny II edycji „Olimpiady Umiejętności Hotelarskich” pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Przewodniczącą komisji była pani dyrektor hotelu B&B Centrum w Rzeszowie – pani Katarzyna Czopor. 

W tegorocznej edycji olimpiady wzięło udział 14 uczniów naszej szkoły. Olimpiada składała się z testu teoretycznego oraz dwóch zadań praktycznych. 

Hotel B&B Centrum w Rzeszowie jest również sponsorem głównych nagród i upominków dla wszystkich uczestników olimpiady. 

Motto olimpiady: „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują”.

Dostępność strony