Aktualności

FOTOGRAMETRIA

W ramach podpisanego Porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 3, a WSIZ w dniu 13 grudnia 2013 r. odbyły się zajęcia w ramach innowacji z zakresu grafiki komputerowej                      i produkcji multimedialnej pt. „Fotogrametria”. 

Dwugodzinne zajęcia prowadził pan dr Mikołaj Birek – asystent w Katedrze Projektowania Graficznego, autor wielu wystaw indywidualnych, animacji, teledysków i realizacji multimedialnych.

„Ciekawa lekcja” realizowana była w klasie 2 F – technik reklamy. 

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z teoretycznymi podstawami dotyczącymi tematu,                a następnie mogli zobaczyć jak powstają obrazy fotogrametryczne oraz ich zastosowanie                w filmach, animacjach, tworzeniu efektów specjalnych.

Uczestnictwo w zajęciach oraz przekazana przez prowadzącą wiedza i umiejętności były cennym doświadczeniem dla naszej młodzieży.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Edyta Kraska i Paweł Muszyński.

Dostępność strony