Aktualności

„X Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii” na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniach 18-19 kwietnia uczniowie klasy 2D i 3D, kształcący się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz 2C i 4C, kształcący się w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych wzięli udział w Jubileuszowej X MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PRAWA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO ORAZ TECHNOLOGII.

Celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli środowisk naukowych z całego świata z praktykami i specjalistami z branży lotniczej i kosmicznej na temat aktualnego stanu i perspektyw obowiązujących regulacji prawnych w zakresie prawa lotniczego, kosmicznego oraz technologii.

Program konferencji obejmował bloki tematyczne: stan aktualny i perspektywy rozwoju prawa lotniczego, prawa kosmicznego, rozwoju systemów bezzałogowych.

Była to niepowtarzalna okazja do poszerzenia wiedzy, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń ze specjalistami. Podczas konferencji uczelnia obchodziła również ważny jubileusz, gdyż w sposób szczególny została uhonorowana Pani prof. dr hab. Elżbieta Dynia za 50 lat pracy na uczelni.

Nasi uczniowie w strojach stewardes i stewardów wraz ze studentami pilotażu z Politechniki Rzeszowskiej promowali kierunki lotnicze na Podkarpaciu.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Sabina Stecka, Katarzyna Łysikowska, Barbara Chuchla i Michał Jasiak.

Dostępność strony