Aktualności

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Stanisław Aleksandrzak
„Rocznica”

Trzeci Maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się Rzeczpospolita.

Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa,
Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał.

Rozpłynęła się już pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju
– Witaj, witaj, Majowa Rocznico, pamiętny Trzeci Maju.

***

Dostępność strony