Aktualności,  Ogłoszenia

Wiosenne wyjazdy Erasmus+

Rozpoczęła się wiosenna edycja wyjazdu uczniów do europejskich szkół i zakładów pracy na realizację działań mobilnościowych. W ramach posiadanych akredytacji w dwóch sektorach: Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe co roku możemy planować wyjazdy zarówno młodzieży jak i kadry dydaktycznej w programie Erasmus+

W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na dwa projekty:

  1. 2023-1-PL01-KA121-SCH-000139328 na kwotę 51 858 euro.

W ramach edukacji szkolnej na grupowe mobilności uczniów wyjedzie 30 uczniów w trzech grupach do katalońskiej szkoły w Barcelonie. Grupa pierwsza już od 4.03.2024 r. wspólnie z młodzieżą z Instituto Publico Les Vinyes uczestniczy w różnych zajęciach realizując zaplanowany wcześniej program edukacyjny. W pracowniach komputerowych opracowywali np. trójjęzyczny słownik polsko-angielsko-hiszpański, prezentację multimedialną na temat” Słynni Katalończycy”. Rozegrali wspólnie mecz piłki siatkowej, ćwiczyli jogę, konwersowali w językach angielskim i hiszpańskim. Czas szybko leci więc oni niebawem już wracają do Polski, ale zaraz po ich powrocie wyjedzie kolejne dwie.

  • 2023-1-PL01-KA121-VET-000134316 na kwotę 55977 euro.

W tym projekcie na dwutygodniowe staże w europejskich zakładach pracy wyjadą dwie 13-osobowe grupy uczniów kształcące się w zawodach: technik analityk, technik hotelarstwa i technik eksploatacji portów i terminali, aby w laboratoriach farmaceutycznych, hotelu i na lotnisku zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

Wszystkie działania uczniów można śledzić na blogu na naszej stronie projektowej: https://projektyzs3.rzeszow.pl.

Koordynator projektów – Katarzyna Nowak

Asystenci koordynatora:

  1. W sektorze SCH – Sabina Stecka
  2. W sektorze VET – Katarzyna Łysikowska

Dostępność strony