Aktualności

XIII EDYCJA LIGI MŁODYCH LOGISTYKÓW

W dniu 01.03.2024 r. uczniowie kierunku technik eksploatacji portów i terminali z klasy 4D oraz 4E, składający się z dwóch trzyosobowych zespołów wzięli udział w Konkursie „Liga Młodych Logistyków”.

Celem Konkursu było:

• pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki,

podniesienie kompetencji uczniów w obszarze logistyki i łańcucha dostaw,

• doskonalenie umiejętności samokształcenia i przygotowania uczniów szkół

ponadpodstawowych do pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju.

Opiekunami konkursu byli: Sabina Stecka i Marcin Sanocki

Dostępność strony