Aktualności

Dzień Ziemi 2024 u techników analityków

Z okazji DNIA ZIEMI 2024 r., Technicy analitycy z klasy 2a grupa 1 wraz z Panią Moniką Kluz-Kulą badali jakość: wody z rzeki Przyrwy oraz glebę. Jak przystało na badaczy pobrali próbki środowiskowe, a następnie przeanalizowali fizykochemicznie i chemicznie ich skład oraz porównali z normami. Oznaczyli odczyn, kwasowość czynną, hydrolityczną, chlorki, azotany, właściwości sorpcyjne gleby. W wodzie sprawdzili mętność, osady, odczyn, fosforany, azotany, amony, zawartość tlenu.

Przeprowadzone badania mają ogromne znaczenie praktyczne. Poznanie właściwości gleby i czynników na nie wpływających pozwalają sprawdzić wymagania dotyczące rozwoju roślin.

Kontrola jakości rzeki sprzyja niekontrolowanym zrzutom zanieczyszczeń do wód powierzchniowych a to stwarza zagrożenie dla człowieka, ryb i innych organizmów wodnych, powoduje ryzyko skażenia ujęć wód i pogorszenia jakości zasobów wód podziemnych oraz gleby.

Technicy analitycy bardzo zaangażowali się w ćwiczenia, poczuli się jak prawdziwi zawodowi laboranci od których badań zależy poprawność i wiarygodność wyniku, który ma znaczenie w szeroko pojętej analizie nie tylko środowiska ale i przemysłu.

Dostępność strony