Aktualności

II Podkarpacka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

II Podkarpacka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dot. aktywności fizycznej i zbilansowanej diety

Celem ogólnym Konferencji, która odbyła się 08.04.2024 r., było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych i praktyki zawodowej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej i nauk
o zdrowiu, a także pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie – różnych strategii, rozwiązań, inicjatyw oraz programów związanych z aktywnością fizyczną i zdrowym żywieniem realizowanych  na terenie województwa podkarpackiego.

Przedsięwzięcie, którego organizatorem był Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim, miało również na celu szerzenie wiedzy oraz zwiększenie świadomości na ogólnie pojęte tematy związane z aktywnością fizyczną i zbilansowaną dietą. Podczas konferencji poruszone zostały problemy takie jak: zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży, wpływ stresu na organizm czy otyłość jako choroba cywilizacyjna.

Dostępność strony