Aktualności

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PALENIA E-PAPIEROSÓW ORAZ NADMIERNEGO SPOŻYCIA NAPOJÓW ENERGETYCZNYCH

W dniu 09.04.2024r. odbyło się drugie spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „Dietetyka”,
w którym wzięły udział klasy: 2b oraz 1b.

Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez Panią mgr Aleksandrę Bocheńską-Baran, Kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia z Powiatowej Sekcji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie. Celem wykładu było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat szkodliwości palenia e- papierosów oraz szkodliwości nadmiernego spożycia napojów energetycznych.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się ze skutkami zdrowotnymi palenia e- papierosów, działaniem
i składem napojów energetyzujących oraz skutkami ubocznymi nadmiernego ich spożycia.

Spotkanie zorganizowały: mgr inż. Agnieszka Wójcik oraz mgr inż. Magdalena Kopel 

Dostępność strony