Ogłoszenia

III KONGRES SAMORZĄDÓW

W dniach 26-27.02.2024 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie uczestniczyli w „III Kongresie Samorządów”, zorganizowanym przez Radę Młodzieży Rzeszowa. Podczas kongresu uczestniczyli w dyskusjach na temat roli samorządów uczniowskich w społeczności szkolnej oraz wymiany doświadczeń z innymi szkołami z regionu. Nasi uczniowie wraz z opiekunem reprezentowali szkołę aktywnie, wnosząc cenne pomysły i perspektywy w rozmowy na temat działań na rzecz młodzieży.

Dostępność strony