Aktualności

INNOWACJA PEDAGOGICZA DIETETYKA

W dniu 20.02.2023 r. odbyło się spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „Dietetyka”, w którym wzięły udział klasy: 3 b i 4 bs.

Prelekcję na temat „Zdrowego odżywiania” wygłosiła psychodietetyk, edukator żywieniowy i terapeuta karmienia Pani mgr inż. Dominika Kaczor z Poradni Żywieniowo-Dietetycznej w Rzeszowie. Celem tych zajęć było przekonanie młodzieży jak bardzo ważne miejsce w prozdrowotnym stylu życia zajmuje sposób żywienia oraz zachęcenie uczniów do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie złych nawyków żywieniowych, które mogą w mniejszym lub większym stopniu stać się przyczyną wielu chorób i odchyleń w stanie zdrowia.

Autorki innowacji:

mgr inż. Agnieszka Wójcik

mgr inż. Małgorzata Pabjańska

Dostępność strony