Aktualności,  Ogłoszenia

KLASY 3 D I 5 CS NA Holidays and Myths: Melting Pot Festival, WSIIZ

W dniu 25.03.2024 r. klasa 3 D i część klasy 5 CS, wraz opiekunami: K. Winiarską, M. Szeligą i K. Dawidowską oraz w towarzystwie dwóch innych szkół ponadpodstawowych, wzięły udział w świątecznym festiwalu kulturowym w ramach Porozumienia o Klasach Patronackich z Zakładem Filologia angielska WSIiZ. Festiwal przygotowany został przez uczelniane Koło Naukowe „Humanus”, a uroczystego otwarcia dokonała dr Paula Wieczorek, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Filologia Angielska.

Uczniowie mieli możliwość poznania i utrwalenia informacji na temat tradycji wielkanocnych z różnych zakątków świata: Wlk. Brytanii, Wietnamu, czy Irlandii.

Jeden z paneli został poprowadzony przez naszego nauczyciela języka angielskiego, p. Macieja Szeligę, który przybliżył młodzieży ciekawe aspekty irlandzkiej kultury.

Wiedza na temat Wlk. Brytanii została utrwalona w formie quizu, którego zwycięzcą został uczeń naszej szkoły, Artur Gancarz z klasy 3 D. Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: K. Dawidowska, K. Winiarska, M. Szeliga.
Koordynator porozumienia z ramienia WSIiZ: mgr Beata Byra.
Koordynator porozumienia z ramienia szkoły: mgr Katarzyna Dawidowska.

Dostępność strony