Aktualności

MISTRZ GRAMATYKI ANGIELSKIEJ

Chcesz się sprawdzić w angielskiej gramatyce na poziomie rozszerzonym?

Zgłoś się do szkolnego konkursu „Mistrz Gramatyki Angielskiej”

organizowanego przez K. Dawidowską i K. Winiarską
dla uczniów naszej szkoły z klas 1, 2, 3 i 4 w dniu 22.04.2024 r.

Zgłoszenia przez Vulcan lub osobiście przyjmujemy do 15.04.

You‘d better not miss it!

Organizatorki: K. Dawidowska i K. Winiarska.

Zapoznaj się z poniższym regulaminem:

Regulamin Konkursu „Mistrz Gramatyki Angielskiej”

1. Cel konkursu: Celem konkursu jest sprawdzenie i promowanie wiedzy z zakresu rozszerzonej gramatyki angielskiej wśród uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie.

2. Organizatorzy: Organizatorami konkursu są Katarzyna Dawidowska oraz Karolina Winiarska.

3. Termin i miejsce: Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca zostaną przekazane zainteresowanym osobom na etapie zgłoszeń.

4. Uczestnictwo: Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 1, 2, 3, i 4 Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie.

5. Zgłoszenia: Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są poprzez system Dziennik Vulcan lub osobiście do dnia 15 kwietnia 2024 roku. Każdy zainteresowany uczestnik powinien zgłosić swoje uczestnictwo do Katarzyny Dawidowskiej lub Karoliny Winiarskiej.

6. Format konkursu: Konkurs trwać będzie 45 minut. Zadania konkursowe będą odpowiadać zadaniom maturalnym na poziomie rozszerzonym i obejmować będą materiał na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

7. Ocena: Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową. Ocena będzie się opierać na zasadach obowiązujących przy ocenianiu zadań maturalnych z języka angielskiego.

8. Ogłoszenie wyników: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 29 kwietnia 2024 roku.

9. Nagrody: Dyplomy oraz nagrody rzeczowe zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników.

10. Bibliografia:

1. English Grammar In Use, R. Murphy

2. Intermediate Language Practice, M. Vince

3. A Practical English Grammar, Thomson & Martinet

4. Longman English Grammar, L. G. Alexander

5. Informator CKE o egzaminie maturalnym z języka angielskiego (zakres rozszerzony).

11. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje komisja konkursowa. Wszelkie zmiany do regulaminu mogą być dokonane wyłącznie przez organizatorów.

Dostępność strony