Aktualności

OLIMPIADA „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH” EDYCJA 2023/2024

W dniu 28.11.2023 r. w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie odbył się etap szkolny Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Organizatorem olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Główną ideą olimpiady jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

W etapie szkolnym olimpiady wzięło udział 55 uczniów z klasy 1a, 1b, 1f, 2d, 2f, 3a, 3c, 3d, 3f, 4a i 4f.

Uczestnicy etapu szkolnego mieli za zadanie rozwiązać test (w formie pisemnej) składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas trwania testu wynosił 30 minut.

Pierwsze miejsce ex aequo zdobyły Nadia Marut z klasy 2f oraz Nikola Posłuszny z klasy 3f, a trzecie miejsce zdobyła Karolina Pawłowska z klasy 1a.

Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki, czy Nadia, Nikola i Karolina zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego Olimpiady, jako jeden z 20 najlepszych zespołów z województwa podkarpackiego.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY IM DALSZYCH SUKCESÓW!!!

Szkolny etap przygotowały i zorganizowały Agnieszka Belcer oraz Anna Karamanis-Pietras.

Dostępność strony