Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

Dnia 7.12.2023,  w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2022/2023.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkoły kształcącej w formie dziennej, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazującym szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku taką nagrodę  odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch uczennica naszej szkoły, Natalia Jasińska z klasy 5bs.

Serdecznie gratulujemy Natalii wysokich wyników w nauce. Mamy nadzieję, że ta nagroda stanie się dodatkową motywacją do dalszej pracy. Życzymy wytrwałości w dalszym zdobywaniu wiedzy i kolejnych sukcesów.

Dostępność strony