Aktualności

Olimpiada znajomości Afryki

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI

W poniedziałek 4 grudnia uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. T. Rylskiego w Rzeszowie wzięli udział
w przeprowadzonym przez p. Michalinę Chudzik i p. Dorotę Bukowską szkolnym etapie Olimpiady Znajomości Afryki, którego głównym organizatorem jest Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego
w Warszawie. Podczas konkursu sprawdzana była wiedza na temat kontynentu afrykańskiego z zakresu geografii, historii, religii, wiedzy o kulturze i filozofii. Wśród zagadnień objętych obowiązkową dla uczestników literaturą, znalazły się m.in.: nierówności społeczne i ekonomiczne w Afryce, wielokulturowość i rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej, czy też konflikty między-
i wewnątrzpaństwowe. Wydarzenie ma również na celu kształtowanie wśród młodzieży postawy tolerancji i zrozumienia wobec odmiennych kultur i obyczajów oraz eliminowanie zachowań ksenofobicznych.
Z naszej szkoły do II etapu zakwalifikowali się: Zuzanna Rębacz (5ds), Sandra Świątoniowska (3a) i Maciej Januszek (4d). Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym

Dostępność strony