Aktualności

POŻEGNANIE PANI DYREKTOR JADWIGI GARGAŚ

Podczas Narady Dyrektorów w dniu 21.06.23 r. Pani Wiceprezydent Krystyna Stachowska w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa Konrada Fijołka oraz zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Pani Aneta Dąbrowska wręczyły Pani Dyrektor podziękowanie za pełnienie funkcji dyrektora szkoły oraz ponad 35-letnią pracę na rzecz edukacji w Zespole Szkół nr 3.

Natomiast pożegnanie z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły odbyło się 22.06.2023 r. w obecności pani Elżbiety Wolan – starszego wizytatora KO w Rzeszowie i Bogusławy Budy – przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Dostępność strony