Aktualności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 

Nabór do grupy I – „Historyczne wędrówki po Europie – Granada w oczach współczesnej młodzieży”

Zapraszamy uczniów klas trzecich uczących się we wszystkich zawodach zarówno w technikum, jak i w szkole branżowej I stopnia do wzięcia udziału w tygodniowym wyjeździe do Granady, aby podczas zajęć z hiszpańską młodzieżą rozwijać kompetencje kluczowe w międzynarodowym środowisku, poznawać i rozumieć inną kulturę, a także rozwijać umiejętności językowe oraz interpersonalne.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa dostępnym poniżej, a następnie do składania dokumentów do 30 listopada 2021 r. w sekretariacie szkoły. Po weryfikacji dokumentów na Teamsach zostanie utworzony zespół Granada 1- 2021, do którego zostaną zaproszone wszystkie osoby, które poprawnie przeszły etap formalny (prawidłowo i dokładnie wypełniły dokumenty, w których zawarte są wszystkie wymagane informacje).

7 grudnia 2021 r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

10 grudnia 2021 r.  Rada Pedagogiczna zatwierdzi skład I grupy (14 osób).

13 grudnia w gablocie szkoły na Teamsach zostanie zamieszczona lista osób zakwalifikowanych na wyjazd do Granady.

Po świętach z uczniami zakwalifikowanymi i ich Rodzicami zostanie podpisana umowa i rozpoczną się przygotowania do wyjazdu.

Wnioski mogą składać uczniowie, którzy brali dział w stażach zawodowych, natomiast ci, którzy brali udział w programie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w poprzednich edycjach, nie mogą ponownie wziąć udziału.

O wszystkich planowanych działaniach będziemy informować na zespole Granada 1- 2021 na Teamsach, na stronie internetowej szkoły, na FB szkolnym oraz w gablocie projektowej.

Wyjazd grupy pierwszej zaplanowany jest na 24-30 kwietnia 2022 r.

Po Nowym Roku będzie drugi nabór na dwie kolejne 14-osobowe grupy uczniów, które będą wyjeżdżać w terminach: Grupa II – 15-21 maja 2022 i Grupa III – 22-28 maja 2022.

ZAPRASZAMY!!!

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak i Zespół Projektowy
Dofinansowanie projektu z UE: [248 960,00 PL]

Deklaracja kandydata

Karta zgłoszenia ucznia

Regulamin rekrutacji

Dostępność strony