Aktualności

STAŻE ZAWODOWE

Uwaga !

 Rozpoczęła się rekrutacja na staże zawodowe.
Formularze  do wypełnienia dostępne są w sekretariacie szkoły. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne proszę składać
do dnia 20.04.2022 r. w sekretariacie szkoły.

Regulamin projektu dostępny jest na stronie szkoły w zakładce projekty oraz w gablocie przy wejściu do szkoły.

Stażyści otrzymają zaświadczenie o odbyciu stażu (załącznik do CV), strój roboczy oraz stypendium stażowe.

Dostępność strony