Aktualności

Technik reklamy objęty patronatem WSIiZ

Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół nr 3 oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, patronatem zostały objęte klasy technika reklamy. Dzięki temu, uczniowie wszystkich klas z kierunku technik reklamy uczestniczyć będą w cyklu zajęć w ramach innowacji z zakresu grafiki komputerowej i produkcji multimedialnej.

Koordynatorem ze strony Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania  będzie  mgr Gabriela Piechnik – Czyż, natomiast  ze strony Zespołu Szkól nr 3 – mgr inż. Edyta Kraska.

Należy wspomnieć, że klasy technika reklamy objęte są także patronatem Politechniki Rzeszowskiej.

Dostępność strony