Aktualności

TECHNIK REKLAMY W RZESZOWSKIM ODDZIALE OKRĘGOWYM NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Uczniowie z klas 1F,1I oraz 2F w ramach innowacji „Wycieczki szkoleniowe dla technika reklamy” odwiedzili odział NBP w Rzeszowie i wzięli udział w „Lekcjach Bankowych” (21 listopada, 24 listopada, 29 listopada 2023 r.).

Spotkania rozpoczęły się filmem oraz wykładem na temat roli i zadań NBP. Pani Monika Mularz-Dobrowolska opowiadała o tym, dlaczego Narodowy Bank Polski jest nazywany bankiem banków, w jaki sposób odpowiada za stabilność naszego pieniądza – złotego i o źródłach finansowania jego działalności.

Następnie odbyły się warsztaty, dzięki którym młodzież nauczyła się rozpoznawać autentyczność znaków pieniężnych, rozróżniać zabezpieczenia jakie posiadają poszczególne banknoty znajdujące się w obiegu oraz co zrobić, gdy banknot się uszkodzi.

Ostatnią atrakcją było zwiedzanie oddziału, w czasie którego szczególnie zainteresowała uczniów wystawa dawnych maszyn liczących oraz nowość, którą jest elektroniczna maszyna przeliczająca zgromadzone w dużych ilościach monety o różnych nominałach. Uczniowie mogli również dotknąć worków wypełnionych pieniędzmi o wartości 6 mln zł.

Organizator wyjścia i autor innowacji: Edyta Kraska.

Opiekunowie: Tomasz Doktór, Edyta Kraska, Paweł Muszyński, Anna Patron, Dominika Surmacz.

Dostępność strony