Aktualności

WATER FOR PEACE

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto to ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas konferencji „Szczyt Ziemi 1992” w Rio de Janeiro przypomina krajom członkowskim o wpływie właściwej gospodarki wodnej na sytuację gospodarczą i społeczną poszczególnych państw. Każdego roku wydarzenie otrzymuje inne hasło – by podkreślić rolę wody w budowaniu pokoju na świecie, w 2024 hasłem tym jest „Water for peace” („Woda na rzecz pokoju”).

Od dostępu do czystej wody uzależnione jest życie każdego człowieka na Ziemi, dlatego na wszystkich spoczywa obowiązek dbałości o jej zasoby. By podpowiedzieć społeczności szkolnej dlaczego i jakie nawyki każdy z nas może wprowadzić do swojego codziennego życia by ograniczyć postępujący na świecie kryzys wodny, młodzież z klasy 4d wykonała plakaty, które zostały zawieszone w holu przy wejściu głównym naszej szkoły. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z pracami uczniów, a także z artykułem na temat Światowego Dnia Wody dostępnym pod adresem: www.gov.pl/web/wsse-szczecin/swiatowy-dzien-wody-2024

Organizacja i przebieg wydarzenia w ZS3 w Rzeszowie: p. Michalina Chudzik

Zainicjowanie wydarzenia w ramach ogólnopolskiego projektu EKO-Szkoła: p. Katarzyna Fąfara-Czuryło

Dostępność strony