Aktualności

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z ZAKRESU ZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI ORAZ ZDROWEGO ODŻYWIANIA

W dniu 03.04.2024 r. odbyło się spotkanie w ramach innowacji pedagogicznej „Dietetyka”, w którym wzięły udział klasy: 2 b i 4 b.

Prelekcję na temat „Zdrowego odżywiania oraz zasad bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków” wygłosiła Pani mgr Aleksandra Bocheńska-Baran, Kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Celem wykładu było podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat podejmowania świadomych decyzji dotyczących zakupu żywności, odczytywania etykiet umieszczonych na produktach spożywczych oraz zasad postępowania przy przygotowywaniu i przechowywaniu żywności.

Zajęcia te poszerzyły wiedzę, umiejętności oraz utwierdziły uczniów w przekonaniu, że jako świadomi konsumenci mogą zadbać o odpowiednią higienę żywności w domu, podejmować działania zmierzające do zwalczania chorób przenoszonych przez żywność oraz stosować sposoby ograniczania marnotrawstwa żywności.

Spotkanie zorganizowały: mgr inż. Agnieszka Wójcik i mgr inż. Magdalena Kopel

Dostępność strony