Aktualności

Kartka Bożonarodzeniowa – Konkurs

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY: KARTKA BOŻONARODZENIOWA W JĘZYKU HISZPAŃSKIM, ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, WŁOSKIM DLA UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV ZESPOŁU SZKÓŁ NUMER 3  W RZESZOWIE

 1. Cele konkursu:
 2. Pogłębianie wiedzy młodzieży na temat tradycji bożonarodzeniowej w krajach hiszpańskojęzycznych, angielskojęzycznych, niemieckojęzycznych i we Włoszech
 3. Wzbudzanie zainteresowania językiem obcym
 4.  Doskonalenie umiejętności językowych uczniów.
 5. Doskonalenie umiejętności pisania życzeń w języku obcym
 6. Kultywowanie zwyczaju wysyłania tradycyjnych kartek świątecznych
 7.  Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 8. Zasady uczestnictwa:

• Uczestnicy wykonują kartkę świąteczną w formacie (maks.) A5 dowolną techniką plastyczną.

• Praca powinna zawierać własnoręcznie napisane życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia w języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim lub włoskim

 1. Kryterium oceny prac:

• Komisja konkursowa w składzie: p. Danuta Chmura, p. Monika Duda, p. Małgorzata Soja- Durek,
p. Gabriela Waltoś  oceni: estetykę wykonania pracy, kreatywność, oryginalność, wkład pracy oraz poprawność językową.

• Komisja wybierze trzy kartki – miejsce I, II, III oraz trzy wyróżnienia.

Wykonawców będzie oceniać jury, według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,

 • poprawności językowej życzeń,

• samodzielności wykonania,

 • stopnia trudności techniki plastycznej,

• pomysłowości i oryginalności formy,

 • staranności wykonania,

 • ogólne wrażenie artystyczne.

 • Każda osoba, która dostarczy kartkę świąteczną na konkurs do 15.12.2023r.może liczyć na ocenę  
  z j. hiszpańskiego, angielskiego, niemieckiego lub włoskiego za udział w konkursie.
 • Osoby, które dostaną I,II,III miejsce, wyróżnienia dostana drobne upominki
 • Wybrane kartki zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej.
 • Termin składania prac: 15.12.2023r. u nauczycielek Pani: Danuty Chmury, Moniki Dudy, Małgorzaty Soja – Durek oraz Gabrieli Waltoś.

Organizatorzy konkursu;

Danuta Chmura

 Monika Duda

Małgorzata Soja- Durek

Gabriela Waltoś

Dostępność strony