Aktualności

Walencja kluczem do sukcesu zawodowego

5 września 20-osobowa grupa uczniów kształcąca się w zawodach technik analityk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa pod opieką nauczycieli Iwony Kwater i Pawła Muszyńskiego wyleciała do Alicante do Hiszpanii, by przez najbliższe trzy tygodnie szlifować swoje umiejętności zawodowe pod okiem hiszpańskich pracodawców w laboratoriach analitycznych, firmach logistycznych oraz hotelach w pięknym nadmorskim kurorcie.

Na lotnisku w Alicante zostali odebrani przez hiszpańskiego partnera Universal Mobility, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem ich staży.

4 dni przed wyjazdem odbyło się spotkanie Dyrekcji i opiekunów z uczestnikami i ich rodzicami, podczas którego zostały przekazane ostatnie wytyczne dotyczące sprawnego przygotowania do wyjazdu: bezpieczeństwa podczas podróży, przydziału miejsc praktyk, kwestii związanych z ubezpieczeniem, itp. W spotkaniu uczestniczyli: Jadwiga Gargaś – dyrektor, Katarzyna Nowak – wicedyrektor, koordynator projektu, Sabina Stecka – asystent koordynatora, Danuta Czisnok – księgowa oraz Iwona Kwater i Paweł Muszyński – opiekunowie uczniów podczas pobytu w Hiszpanii.

Wyjazd uczniów realizowany jest w ramach:

ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA102-062645

Autorki projektu: Sabina Stecka, Katarzyna Łysikowska

Koordynator projektu: Katarzyna Nowak

Dostępność strony