Aktualności

WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

„Czuwajcie i módlcie się, byście nie ulegli pokusie…”

 

Program:

– lekcje w szkole od 7.10 do 10.25 (według wariantu II dzwonków)

– przejście do kościoła św. Józefa – Staromieście

– 11.00 – Droga Krzyżowa w intencji pokoju na świecie

– krótka konferencja

– modlitwa na zakończenie

– błogosławieństwo i rozesłanie do domów.

          Zapraszamy wszystkich na to wspólne spotkanie modlitewne. W tym świętym czasie nawrócenia i pokuty, wszystkim nam trzeba zwrócić się ku Bogu Miłosiernemu. Tym bardziej teraz, w czasie tak smutnym, przez wydarzenia na Wschodzie. Razem będziemy wołać do Boga o pokój oraz za młodzież, w przeddzień Światowego Dnia Młodych, jaki przypada w Niedzielę Palmową. Niech ten czas, chociaż może krótki, będzie dla nas wszystkich umocnieniem w nadziei i wierze, że JESTEŚMY W MIŁUJĄCYCH RĘKACH BOGA.

Dostępność strony